Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
HVAC

V dnešní době jsou zařízení stále více náchylná na kvalitu vstupní vody a vyžadujeme od nich co nejvyšší efektivitu. Již není prostor pro inkrusty kvůli tvrdé vodě u kotlů či bio-filmy způsobené bakteriemi na teplosměnných plochách chladících jednotek.
Všechny tyto problémy se dají řešit tou správnou úpravou napouštěcí plnící vody. Automatické změkčovací filtry či demineralizační filtry pro otopné a chladící soustavy, nebo reverzní osmózy pro vypařovací jednotky prodlužují životnost zařízení a eliminují ztráty energie při přenosu tepla. V kombinaci s dávkovacími čerpadly, které do potrubí přidávají moderní antikorozní přísady na bázi aminů a biocidy docílíme bezchybné kvality vody a nemusíme se bát zarostlých výměníků. Pro veliké chladící okruhy pak nabízíme boční filtraci. Všechny úpravny mohou být instalovány jako Plug&Play konstrukční celek (SKID).

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 1 m3/den do 10000 m3/den. Návrh systému dle rozboru vstupní vody, požadované kvality výstupní vody, denní spotřeby vody a okamžitého průtoku pro dopouštění systémů chlazení či topení.
Výsledná kvalita vody
Voda zbavená nerozpuštěných částic, změkčená či demineralizovaná a ošetřená biocidy spolu s antikorozními činidly dle požadavků daného systému.
Návrh doplňovacích
a odvzdušňovacích stanic
Pro systémy HVAC dodáváme doplňovací stanice, odvzdušňovací stanice, zařízení pro mísení glykolu a expanzní nádoby značky REFLEX.

V oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) hraje klíčovou roli správná úprava vody používané v systémech chlazení a vytápění. Úprava vody je nezbytná pro optimalizaci energetické efektivity a prodloužení životnosti zařízení. Hlavní tři klíčové procesy úpravy vody v HVAC systémech jsou změkčení vody, demineralizace vody a dávkování
antikorozních látek.


Změkčení vody je proces odstraňování iontů vápníku a hořčíku, které mohou způsobit tvorbu usazenin a korozivních depozitů v trubkách a výměnících tepla. Změkčování vody se provádí iontovou výměnou, kde jsou ionty vápníku a hořčíku nahrazeny ionty sodíku, které jsou mnohem více rozpustné ve vodě a nevytváří tak inkrusty. Tento proces pomáhá zachovat efektivní výkon výměníků tepla či jiných teplosměnných ploch a snižuje potřebu údržby.


Demineralizace vody je proces, který odstraňuje všechny soli obsažené v vodě, což zabraňuje tvorbě jakýchkoliv minerálních usazenin v systémech HVAC. Nejčastěji se demineralizace provádí pomocí procesu iontové výměny náplní Mix bed či reverzní osmózy.

Deionizace využívá iontové výměny k odstranění iontů, ve zkratce nahrazení nežádoucích iontů ionty H+ a OH- -> čistou vodou. Zatímco reverzní osmóza eliminuje molekuly solí pomocí semipermeabilní membrány. Kombinace těchto procesů poskytuje vodu s minimálním obsahem minerálů, což snižuje riziko koroze a zlepšuje tepelnou vodivost. Dávkování antikorozních látek je klíčovým prvkem ochrany systémů HVAC před korozí a to před korozivní změkčenou vodou či demineralizovanou vodou. Tyto látky mohou zahrnovat inhibitory koroze, které vytvářejí ochranný film na vnitřních površích trubek a výměníků tepla.
Dále mohou být do systému přidávány dispergátory, které udržují suspendované částice a nečistoty v roztoku, minimalizují tvorbu usazenin a udržují výměníky tepla čisté. Nejlepší volbou jsou pokročilé inhibitory na bázi organických aminů.

Správná úprava vody pro systémy HVAC má klíčový vliv na jejich spolehlivost, účinnost a životnost. Změkčení vody, demineralizace a dávkování antikorozních látek jsou tři základní
postupy, které pracují synergicky ke snížení rizika potíží spojených s tvrdou vodou, minerálními inkrusty a korozí. Efektivní implementace těchto procesů přináší energetickou úsporu, snižuje náklady na údržbu a prodlužuje životnost zařízení HVAC.

Mixbed_Komplet
HVAC - topná voda

Naše produkty HVAC