Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

SKID
Kabinetové změkčení

V dnešní době jsou zařízení stále více náchylná na kvalitu vstupní vody a vyžadujeme od nich co nejvyšší efektivitu. Již není prostor pro inkrusty kvůli tvrdé vodě u kotlů či bio-filmy způsobené bakteriemi na teplosměnných plochách chladících jednotek.

Všechny tyto problémy se dají řešit tou správnou úpravou napouštěcí plnící vody. Automatické změkčovací filtry či demineralizační filtry pro otopné a chladící soustavy prodlužují životnost zařízení a eliminují ztráty energie při přenosu tepla.

V kombinaci s dávkovacími čerpadly, které do potrubí přidávají moderní antikorozní přísady na bázi aminů a biocidy docílíme bezchybné kvality vody a nemusíme se bát zarostlých výměníků. Všechny úpravny mohou být instalovány jako Plug&Play konstrukční celek (SKID).

HVAC - topná voda
Schéma SKID kabinetové změkčení

Technický popis

První je zařazen přepážkový filtr pro filtraci hrubých nečistot se sítem 100μm a poloautomatickým odsáváním síta, které zjednodušuje obsluhu či bez oplachu síta s manuálním čištěním.

Jako další musí být zařazena BA armatura, neboli oddělovací člen, zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným pásmem, která je
schopna oddělit tekutiny až do třídy 4 a splňuje tak ČSN EN 1717.

Za oddělovacím členem dochází k úpravě vody. Instalován je automatický změkčovací filtr s bypassem v kabinetovém provedení pro úsporu místa s průtokem až do 2,3 m3/h nominálně.

Za změkčovacím zařízením je impulzní vodoměr, který řídí dávkování inhibitorů koroze dle aktuálního průtoku při dopouštění. Zaústění antikorozních činidel či biocidů může být zaústěno přímo do akumulace teplé nebo chladící vody.

Pro dávkování využíváme čerpadla renomovaného výrobce SEKO s možností nastavení  proporcionálního dávkování či časového dávkování. Součástí jsou zásobní a záchytné vany pro chemikálie, čidlo hladiny
chemikálií a KIT pro větší bezpečnost obsluhy v případě porušení hadiček. Celý systém může být volitelně řízen místní MaR či řídící jednotkou CASONE dle požadavků zákazníka.

Technické specifikace​

SKID HVAC změkčení kabinet
Základní data
Oblast použití HVAC systémy – doplňování topné vody či chladící vody
Minimální prostorové nároky (zahrnuje manipulační prostor) 1,2 m2
Příkon SKIDU (230V) 20 W
Max/min teplota v místnosti 35/5 °C
Parametry úpravy dle objemu náplně filtru *
Váha zavodněného systému 200 kg
Maximální pracovní tlak 7 bar
Připojení vstup/výstup (volitelně) ¾” – 1” – 5/4”
Připojení odpad DN50 či DN75
Výsledná jakost vody Dle požadavku zařízení na ohřev či chlazení vody
Materiály
Přepážkový filtr Tvrzený průhledný plast, mosaz
Kabinetový filtr HD PE, tvrzený plast, EPDM
Zásobní nádrže HD PE
Těsnění čerpadel EPDM (pro antikor) či FPM (FKM/Viton pro biocid)
Nosný rám Uhlíková ocel ošetřena práškovým lakováním či pozink

*

Objem náplně litr 5 8 10 14 18 22 26 30
Kapacita kg CaCO3 0,22 0,36 0,45 0,63 0,81 0,99 1,16 1,34
˚F x m3 22 36 45 63 81 99 116 134
˚dH x m3 13 20 25 35 45 55 65 76
Spotřeba soli kg soli / kg CaCO3 3,1 2,8 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8
kg soli / regenerace 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8
Objem náplně Kapacita Spotřeba soli
litr kg CaCO3 ˚F x m3 ˚dH x m3 kg soli / kg CaCO3 kg soli / regenerace
5 0,22 22 13 3,1 0,7
8 0,36 36 20 2,8 1,0
10 0,45 45 25 3,1 1,4
14 0,63 63 35 2,9 1,8
18 0,81 81 45 2,9 2,3
22 0,99 99 55 2,8 2,8
26 1,16 116 65 2,8 3,3
30 1,34 134 76 2,8 3,8

Průtok (průtokoměr - min. 1l/min., max. 6,1 m3/h):

Objem náplně (l) 5 8 10 14 18 22 26 30
Nominální (m3/h) 0,5 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3
Maximální (peak) (m3/h) 0,6 0,9 1,2 1,5 1,7 2,0 2,4 2,7