Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
Filtrace vody

Pro odstranění nerozpuštěných látek z vody spolupracujeme s renomovaným italským výrobcem SATI Filtri, pro kterého zajišťujeme exklusivní zastoupení pro Českou republiku.
Filtrační systémy nabízíme manuální, poloautomatické a automatické. Manuální zahrnují sítové filtry bez proplachu, rukávové filtry a odstředivé vortexové filtry.
Poloautomatické sítové filtry jsou vybaveny čištěním síta díky vnitřnímu ústrojí ovládaného ručně pomocí kliky.
Plně automatické sítové filtry jsou vybaveny diferenciálními manometry, které indikují zanesení filtračního elementu a díky motorizovanému či hydraulickému odkalovacímu ústrojí se efektivně proplachují dle aktuální úrovně zanesení filtru. V případě nepředvídatelných stavů jsou vybaveny indikací stavů a poruch.

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 1 m3/h do 10000 m3/h. Návrh systému dle objemu vody v okruhu a dle okamžitého průtoku cirkulace chladící či procesní vody.
Výsledná kvalita vody
Voda zbavená nerozpuštěných částic na úroveň danou jemností filtračního síta. V kombinaci s UV jednotkou je voda hygienicky ošetřená a vhodná pro jakékoliv užitkové aplikace.
Návrh čerpadel
Pro systémy filtrace navrhujeme ATS a čerpadla s frekvenčními měniči.

Ve světě moderního inženýrství a technologií hrají filtrační systémy klíčovou roli při zajištění čisté vody, která nezanáší armatury a zajišťuje bezpečný provoz zařízení. Mezi efektivní metody patří sítová filtrace a automatické filtry s odsáváním, které poskytují precizní odstranění nečistot z kapalin. Špičkou mezi sítovými filtry jsou systémy italského výrobce SATI Filtri.

Sítová filtrace využívá filtrační síto, které slouží k zadržování pevných nerozpuštěných částic obsažených ve vodě, v oleji či v emulzích. Průchod částicí filtračním sítem je ovlivněn několika klíčovými faktory, přičemž jeden z nejdůležitějších je jemnost filtračního síta. Jemnost síta určuje velikost otvorů nebo pórů v sítu (filtračním elementu). Čím jemnější je síto, tím menší částice je síto schopné zadržet. To znamená, že filtry s jemným sítem jsou schopny efektivně zachytit i mikroskopické nečistoty, což je klíčové v průmyslových odvětvích, kde je nutné dosáhnout vysoké čistoty.

Automatické filtry s odsáváním či s ostřikem síta představují pokročilou variantu sítové filtrace. Tyto filtry jsou vybaveny mechanismem, který periodicky proplachují nahromaděné nečistoty z filtračního síta, což prodlužuje životnost filtru a udržuje konzistentní účinnost filtrace. Když se nečistoty hromadí na filtračním sítu, automatický filtr spustí proces odsávání dle tlakové ztráty. Tlaková ztráta odečítána při průtoku vody před sítem a za sítem určuje zanesení filtračního elementu. Proplach síta odsávacím ústrojím zahrnuje zpětný proud vody, který odstraní nahromaděné nečistoty, aniž by bylo nutné ručně čistit nebo vypínat filtr. Tento automatizovaný proces zajišťuje, že filtr pracuje s maximální účinností a minimalizuje jakýkoli vliv nahromaděných nečistot na průchodnost a výkon filtru.

Sítová filtrace a automatické filtry s proplachem představují významný krok vpřed v oblasti technologií čištění kapalin. Jejich schopnost efektivně zadržovat nečistoty a udržovat optimální výkon je klíčová pro mnoho průmyslových procesů. Jemnost filtračního síta hraje rozhodující roli v procesu odsávání nečistot, což podtrhuje význam precizního návrhu a správné volby filtrů pro specifické aplikace.

SKID

Naše produkty pro filtraci vody​