Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
Odželeznění

Pro likvidaci bakteriologického či virového znečištění se dnes již běžně využívá UV-C záření.
UV-C záření likviduje bakterie jak na fyzické bázi, kdy doslova pálí celé kolonie či na bázi DNA a zabraňuje bakteriím v množení. UV dezinfekce má široké využití pro potřeby ošetření pitné vody, teplé vody proti bakterii Legionella, pro ošetření užitkové vody v průmyslu, bazénové vody, recyklované šedé a dešťové vody, či se využívá na odtocích z obecních čistíren odpadních vod pro dodatečné hygienické zabezpečení a snižování množství bakterií na odtoku do recipientu.
Všude, kde je zapotřebí snížit množství či úplně odstranit bakteriologické znečištění se dají využít UV jednotky, které jsou schopné nahradit chemické ošetření, či v kombinaci s dávkování snižují potřebné množství chemie a snižují tak provozní náklady. Neocenitelná je také minimální obsluha těchto zařízení a v kombinaci s dálkovým hlášením poruch se dá provoz zajišťovat jen díky ročním servisním prohlídkám.

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 0,1 m 3 /h do 1000 m 3 /h. Návrh systému dle rozboru vstupní vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v minimálním rozsahu krácený rozbor doplněný o tvrdost vody, požadované kvality výstupní vody, denní spotřeby vody a okamžitého průtoku pro zásobování objektů pitnou vodou.
Výsledná kvalita vody
Návrh úpravny reflektuje vstupní kvalitu vody, jednotlivé kroky v úpravě se liší dle limitů, které jsou v surové vodě překročeny, jsou dimenzovány dle vstupního zadání a výsledná kvalita vody splňuje vysoké nároky na vodu pitnou dle vyhlášky 252/2004 Sb. dle aktuálního znění. Každý zdroj vody je jedinečný a možnosti kombinace úpravárenských procesů jsou prakticky neomezené.
Návrh čerpadel
Pro zásobování pitnou vodou navrhujeme ponorná čerpadla do vrtu s veškerým potřebným příslušenstvím, ATS či povrchová čerpadla s frekvenčními měniči.

Odželeznění a odmanganování pomocí náplně FIlox™. Hlavním účelem je odstranění železa, manganu a sulfanu z vody. Filox™ je označován jako filtrační médium s vysokou účinností, a to díky svým vlastnostem oxidace a adsorpce. Oxidace probíhá díky vzdušnému kyslíku, který je zachycen při regeneraci filtru v náplni. V případě horších vlastnotí vody je třeba úpravnu doplnit o zvýšení pH a dávkování pomocného oxidovadla.  Oxidované formy těchto látek jsou méně rozpustné a mohou být snadněji zachyceny a odstraněny. Oxidované částice železa, manganu a síry mají vysokou afinitu k povrchu náplně Filox™. To znamená, že se částice přichytávají k filtračnímu médiu, což umožňuje účinnou filtraci.

Filox™ má také schopnost regenerace. To znamená, že po určité době, kdy je povrch Filoxu nasycen, lze filtr regenerovat pomocí zpětného proplachu, aby se obnovila jeho filtrační kapacita. K proplachu se používá jen vstupní či upravená voda a vzduch pro zachycení vzdušného kyslíku. Vzduch si filtr sám nasává z prostředí.

Filox™ efektivně snižuje koncentraci železa, manganu a síry ve vodě, což vede k vylepšení kvality vody. To je zvláště důležité v oblastech, kde je přítomnost těchto látek nežádoucí a může způsobovat nežádoucí pachy, barvení nebo usazování.

Filox™ může být používán ve filtračních systémech, jako jsou filtry na vodu pro domácnosti, průmyslové filtrační jednotky nebo filtry k odstranění železa a manganu z vody z vrtů nebo studní.

Filox-AIR top mount rozměry

Naše produkty pro odželeznění