Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
Šedá voda

Recyklace šedé vody se začíná dostávat do stále více budov a není to překvapením, protože bílá voda – neboli vyčištěná šedá voda, je stabilní zdroj kvalitní vody vhodný pro splachování, zálivku či pračky.

Systémy pro recyklaci šedé vody CASONE využívají biologické čištění spolu s osvědčenými ultrafiltračními membránami Martin membranes. Šedá voda se po hrubém předčištění, aeraci a ultrafiltraci mění na kvalitní bílou vodu, která je po ošetření UV výbojkou vhodná pro splachování toalet, zálivku či napájení praček. Systémy pro recyklaci šedé vody CASONE jsou dodávány pouze s nejspolehlivějšími zařízeními, které garantují dlouhý a bezproblémový chod.

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 1 m3/den do 30 m3/den. Návrh systému dle předpokládané produkce šedé vody a spotřeby bílé vody.
Výsledná kvalita vody
Voda bez zákalu, hygienicky zabezpečená, vhodná pro jakékoliv užitkové aplikace.
Návrh čerpadel
Pro systémy aplikace šedých vod navrhujeme ATS s frekvenčními měniči.

Pro recyklaci šedé vody využíváme vodu z osobní hygieny, tedy z van, sprch a umyvadel. Tato voda natéká gravitačně, či je přečerpávána do sedimentační nádrže, zde se oddělují složky těžší a lehčí než voda.

Další fází je aerace šedé vody v aerační nádrži. Dochází zde k probublávání vody vzduchem pomocí dmychadel, tím se voda míchá a okysličuje pro správný růst aerobních mikroorganismů, které podobně jako v čistírně odpadních vod, čistí vodu a snižují tak zatížení ultrafiltračních membrán ve filtrační nádrži. V aerační nádrži je navíc čerpadlo cirkulace, které čerpá vodu do filtrační nádrže a kal se tak míchá, aby nedocházelo k nerovnováze a ke zbytnění ve filtrační nádrži.

Nádrže jsou opatřeny automatickými odkalovacími ventily pro odpouštění přebytečného kalu.

Jak již bylo zmíněno, dalším krokem v úpravě šedé vody je filtrace pomocí ultrafiltračních membrán ve filtrační nádrži. Ponorné deskové ultrafiltrační membrány jsou oplachovány vzduchem, čímž je také míchán kal a nedochází k ucpávání membrán.

Ultrafiltrační membrány slouží jako “sací koše“ pro čerpadla permeátu, která čerpají do akumulační nádrže vyčištěnou vodu. Bílá voda je poté čerpána do spotřeby přes UV jednotku, která slouží jako sekundární dezinfekce vody.

Do akumulační nádrže je zaveden záložní zdroj vody (pitná voda, studniční voda, kombinace s dešťovou vodou) v případě odstávky systému recyklace šedé vody, tak aby nedocházelo k výpadků dodávky bílé vody.

Celý systém může být řízen místní MaR či řídící jednotkou CASONE dle požadavků zákazníka.

Recyklace šedé vody
Schéma - dešťová voda

Naše produkty pro šedou vodu