Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
Aktivní uhlí

Automatický filtr s aktivním uhlím. Aktivní uhlí odstraňuje z vody bakterie a viry, zlepšuje jeho chuťové vlastnosti a odstraňuje z vody zápach. Také z vody odstraňuje zbytkový volný chlór a těžké kovy. Náplň je třeba jednou ročně měnit.

Velikost systému
Rozmezí od 0,1 m 3 /h do 1000 m 3 /h. Návrh systému dle rozboru vstupní vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v minimálním rozsahu krácený rozbor doplněný o tvrdost vody, požadované kvality výstupní vody, denní spotřeby vody a okamžitého průtoku pro zásobování objektů pitnou vodou.
Výsledná kvalita vody
Návrh úpravny reflektuje vstupní kvalitu vody, jednotlivé kroky v úpravě se liší dle limitů, které jsou v surové vodě překročeny, jsou dimenzovány dle vstupního zadání a výsledná kvalita vody splňuje vysoké nároky na vodu pitnou dle vyhlášky 252/2004 Sb. dle aktuálního znění. Každý zdroj vody je jedinečný a možnosti kombinace úpravárenských procesů jsou prakticky neomezené.
Návrh čerpadel
Pro zásobování pitnou vodou navrhujeme ponorná čerpadla do vrtu s veškerým potřebným příslušenstvím, ATS či povrchová čerpadla s frekvenčními měniči.

Filtr s aktivním uhlím je efektivní zařízení používané k odstranění nečistot a zlepšení chuti a vůně vody. Aktivní uhlí je forma uhlí, která byla zpracována tak, aby měla velký povrch s mnoha póry. Tyto póry slouží k absorpci a zadržování organických látek, pachů a chutí, což je důvod, proč se aktivní uhlí často používá v filtraci vody.

Aktivní uhlí se vyrábí z přírodních materiálů, jako jsou skořápky kokosových ořechů. Poté se podrobuje procesu aktivace, který zahrnuje vysoké teploty a páry, čímž se vytváří mnoho mikroskopických pórů.

Voda prochází filtrem s aktivním uhlím a proudí skrz mřížku nebo vrstvu aktivního uhlí. Organické látky, pachy a chutě vody jsou zachyceny a absorbovány póry aktivního uhlí.

Aktivní uhlí má schopnost odstranit chlor a chloramin z vody, což přispívá ke zlepšení chuti a zápachu vody.

Aktivní uhlí také může absorbovat různé chemikálie a látky, které mohou být přítomny ve vodě, například pesticidy nebo organické sloučeniny.

Aktivní uhlí je obvykle součástí kombinovaných filtrů, které mohou obsahovat i další filtrační média. Aktivní uhlí pomáhá prodloužit životnost celého filtračního systému tím, že zachytává nečistoty a zabraňuje jejich ucpávání ostatních částí filtru.

I když je aktivní uhlí schopné absorbovat mnoho nečistot, má omezenou kapacitu. Proto je nutné pravidelně měnit nebo regenerovat filtr s aktivním uhlím podle doporučení výrobce.

Naše produkty pro aktivní uhlí