Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

SKID
Demineralizace Mix-Bed

V dnešní době jsou zařízení stále více náchylná na kvalitu vstupní vody a vyžadujeme od nich co nejvyšší efektivitu. Již není prostor pro inkrusty kvůli tvrdé vodě u kotlů či bio-filmy způsobené bakteriemi na teplosměnných plochách chladících jednotek.

Všechny tyto problémy se dají řešit tou správnou úpravou napouštěcí plnící vody. Automatické měkčovací filtry či demineralizační filtry pro otopné a chladící soustavy prodlužují životnost zařízení a eliminují ztráty energie při přenosu tepla.

V kombinaci s dávkovacími čerpadly, které do potrubí přidávají moderní antikorozní přísady na bázi aminů a biocidy docílíme bezchybné kvality vody a nemusíme se bát zarostlých výměníků. Všechny úpravny mohou být instalovány jako Plug&Play konstrukční celek (SKID).

Mixbed_Komplet
Schéma SKID demineralizace Mix-Bed

Technický popis

První je zařazen přepážkový filtr pro filtraci hrubých nečistot se sítem 100μm a poloautomatickým odsáváním síta, které zjednodušuje obsluhu či bez oplachu síta s manuálním čištěním.

Jako další musí být zařazena BA armatura, neboli oddělovací člen, zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným pásmem, která je schopna oddělit tekutiny až do třídy 4 a splňuje tak ČSN EN 1717.

Za oddělovacím členem dochází k úpravě vody. Instalován je automatický změkčovací filtr s bypassem v kabinetovém provedení pro úsporu místa s průtokem až do 2,3 m3/h nominálně.

Za změkčovacím zařízením je impulzní vodoměr, který řídí dávkování inhibitorů koroze dle aktuálního průtoku při dopouštění. Zaústění antikorozních činidel či biocidů může být zaústěno přímo do akumulace teplé nebo chladící vody.

Pro dávkování využíváme čerpadla renomovaného výrobce SEKO s možností nastavení proporcionálního dávkování či časového dávkování. Součástí jsou zásobní a záchytné vany pro chemikálie, čidlo hladiny chemikálií a KIT pro větší bezpečnost obsluhy v případě porušení hadiček. Za impulzním vodoměrem je průtokový filtr s náplní Mixed bed pro demineralizaci vody. Výslednou kvalitu vody sledujeme dle vodivosti pomocí LED indikace Resilite (zelená – OK, červená – překročena nastavená vodivost) či digitálním senzorem pro měření vodivosti. Při vyčerpání kapacity filtru se musí náplň měnit za novou. Celý systém může být volitelně řízen místní MaR či řídící jednotkou CASONE dle požadavků zákazníka.

Technické specifikace​

SKIDHVAC demineralizace MIX-BED
Základní data
Oblast použitíHVAC systémy – doplňování topné vody či chladící vody v uzavřených okruzích
Minimální prostorové nároky (zahrnuje manipulační prostor)1 m2
Příkon SKIDU (230V)20 W
Max/min teplota v místnosti35/5 °C
Parametry úpravy dle objemu náplně filtru*
Váha zavodněného systému150 – 350 kg
Maximální pracovní tlak7 bar
Připojení vstup/výstup (volitelně)¾” – 1”
Připojení odpadDN50
Výsledná jakost vodyDle požadavku zařízení na ohřev či chlazení vody
Materiály
Přepážkový filtrTvrzený průhledný plast, mosaz
MixBed filtrHD PE
Zásobní nádržeHD PE
Těsnění čerpadelEPDM (pro antikor) či FPM (FKM/Viton pro biocid)
Nosný rámUhlíková ocel ošetřena práškovým lakováním či pozink

 

*

Demineralizační kapacita filtru:

Objem náplně (l) 25 50 75 100 125 150 200 250
Kapacita (meq) 15000 30000 45000 60000 75000 90000 120000 150000
Objem náplně (l) Kapacita (meq)
25 15000
50 30000
75 45000
100 60000
125 75000
150 90000
200 120000
250 150000

Průtok filtrem:

Objem náplně (l) 25 50 75 100 125 150 200 250
Nominální (m3/h) 0,8 1,5 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Maximální (peak) (m3/h) 1,0 2,0 3,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3.4
Objem náplně (l) Nominální (m3/h) Maximální (peak) (m3/h)
25 0,8 1,0
50 1,5 2,0
75 2,3 3,0
100 3,0 3,4
125 3,0 3,4
150 3,0 3,4
200 3,0 3,4
250 3,0 3,4