Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
Page Title BG
úprava dešťové vody

Obecný popis

Dešťová voda je cenný zdroj vody. Voda ve formě kapek je relativně čistá, ale kontaktem se střechou, svody a následně retenční/akumulační nádrží na sebe váže mnoho nečistot, které je třeba odfiltrovat.

Systémy nádrž + čerpadlo si může dovolit uživatel v rodinném domě, který si zanesené sítko případně prokapávající toaletu snadno sám vyčistí, ale v případě systémů s desítkami WC je nasnadě vodu správně filtrovat a ošetřit proti virům a bakteriím, které způsobují povlak a samozřejmě i mnohé nebezpečné nemoci. Proto je důležité odfiltrovat jemné nečistoty spolu se zákalem a vodu ošetřit pomocí UV zářiče. Takto upravená voda je vhodná pro splachování toalet a pisoárů, závlahu zeleně či jako procesní voda pro chlazení či jinde v průmyslu a výrobě.

Technický popis

Dešťová voda je před nátokem do akumulační nádrže primárně filtrována nátokovým filtrem. Voda z nádrže je poté čerpána dle preferencí zákazníka či technických možností buď ponorným čerpadlem či povrchovým čerpadlem se sací schopností do úpravny dešťových vod. Úpravny dešťových vod dodáváme na konstrukci SKID jako celek s tlakovým potrubím, odpadním potrubím a elektrickým rozvaděčem. Úpravna se skládá ze sítového filtru pro filtraci hrubých nečistot, rukávového filtru pro filtraci jemných nečistot a UV jednotky pro desinfekci dešťové vody. V případě dešťové vody ze zelených střech je navíc zařazen speciální filtr pro filtraci huminových látek. Voda je za úpravnou čerpána přímo do spotřeby, či je z důvodu pokrytí špičkových odběrů či z důvodu technických možností filtrů, zařazena vyrovnávací nádrž upravené vody, která také slouží jako nádrž pro dopouštění záložního zdroje vody (pitná vody, voda ze studny, kombinace s recyklací šedé vody) v případě delšího sucha. Celá úpravna s hlídáním hladin je řízena místním systémem MaR či řídící jednotkou CASONE. Čerpadla pro větší systémy doporučujeme řízená frekvenčním měničem v řazení 1+1. Pro nové i probíhající projekty poskytujeme poradenství a detailní návrh filtračního systému dle potřeb a možností dané budovy.

Sdílet: