Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
Page Title BG
Recyklace šedé vody RŠV 5000ld

Obecný popis

Bílá voda – neboli vyčištěná šedá voda, je stabilní zdroj kvalitní vody vhodný pro
splachování, zálivku či pračky. Systémy pro recyklaci šedé vody CASONE využívají
biologické čištění spolu s osvědčenými ultrafiltračními membránami. Šedá voda se po
hrubém předčištění, aeraci a ultrafiltraci mění na kvalitní bílou vodu, která je po ošetření UV
výbojkou vhodná pro splachování toalet, zálivku či napájení praček. Systémy pro recyklaci
šedé vody CASONE jsou dodávány pouze s nejspolehlivějšími zařízeními, které garantují
dlouhý a bezproblémový chod.

Technický popis

Pro recyklaci šedé vody využíváme vodu z osobní hygieny, tedy z van, sprch a umyvadel.
Tato voda natéká gravitačně či je přečerpávána do sedimentační nádrže, zde se oddělují
složky těžší a lehčí než voda. Další fází je aerace šedé vody v aerační nádrži. Dochází zde k
probublávání vody vzduchem pomocí dmychadel, tím se voda míchá a okysličuje pro
správný růst aerobních mikroorganismů, které, podobně jako v čistírně odpadních vod, čistí
vodu a snižují tak zatížení ultrafiltračních membrán ve filtrační nádrži. V aerační nádrži je
navíc čerpadlo cirkulace, které čerpá vodu do filtrační nádrže a kal se tak míchá aby
nedocházelo k nerovnováze a ke zbytnění ve filtrační nádrži. Ultrafiltrační membrány slouží
jako “sací koše“ pro čerpadla permeátu, která čerpají do akumulační nádrže vyčištěnou
vodu. Bílá voda je poté čerpána do spotřeby přes UV jednotku, která slouží jako sekundární
dezinfekce vody. Do akumulační nádrže je zaveden záložní zdroj vody (pitná voda,
studniční voda, kombinace s dešťovou vodou) v případě odstávky systému recyklace šedé
vody, tak aby nedocházelo k výpadkům dodávky bílé vody. Celý systém může být řízen
místní MaR či řídící jednotkou CASONE dle požadavků zákazníka.

Technické specifikace

Denní produkce bílé vody6 000 L
Základní data
Minimální prostorové nároky (zahrnuje příslušenství, pro návrh vyžadován
půdorys v DWG)
11 m2
Příkon systému RŠV (nezahrnuje čerpadlo a UV jednotku)1300 W
Maximální teplota v místnosti35 °C
Minimální teplota v místnosti10 °C
Váha zavodněného systému7500 kg
Zatížení na plochu1175 kg/m2
Průtok vzduchu950 l/min
Počet UF membrán6 ks
Materiály
NádržeHD PE
MembrányOrg. Polymer, PES
Aerační elementEPDM, PE, PP
TěsněníEPDM

Schéma

Sdílet: