Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
Page Title BG
Přehled různých typů úpraven vod a jejich využití v praxi
    Články > Aktuality > Přehled různých typů úpraven vod a jejich využití v praxi

Přehled různých typů úpraven vod a jejich využití v praxi

 

Pro zajištění kvalitní vody je důležité používat vhodné metody úpravy vody. Existuje několik různých typů úpraven vod, které se liší ve svých technologiích a aplikacích. V tomto článku si představíme přehled nejčastěji používaných typů úpraven vod a jejich využití v praxi.

Sítová filtrace:

Sítová filtrace je jednoduchý a efektivní způsob úpravy vody. Při této metodě je voda protlačována sítovým filtrem, který zachytává větší nečistoty, jako jsou větší částice, písek nebo sedimenty. Sítová filtrace se často používá jako předúprava pro další úpravné procesy a také pro čištění vody ve venkovních systémech.

Filtrace pomocí náplňových filtrů:

Filtrace pomocí náplňových filtrů, jako jsou pískové filtry a filtry s aktivním uhlím, je běžná metoda pro odstranění nečistot a zlepšení kvality vody. Pískové filtry zachytávají drobné částice, zákal a sedimenty, zatímco filtry s aktivním uhlím absorbují organické látky a některé chemické látky. Tyto filtrační metody se často používají v úpravnách a vodárnách pro pitnou vodu, bazénech a průmyslových odvětvích.

UV dezinfekce:

UV dezinfekce využívá ultrafialové záření k zabití mikroorganismů a patogenů ve vodě. Tato metoda je ekologicky šetrná a efektivní při odstranění bakterií, virů a řas. UV dezinfekce se často používá v pitných vodárnách, bazénech a průmyslových aplikacích, kde je potřeba vysoká hygienická úroveň.

Iontová výměna:

Iontová výměna je technologie, která se používá ke změně chemického složení vody. Při iontové výměně jsou nežádoucí ionty vody nahrazeny jinými ionty, které jsou vázány na iontoměničovém materiálu. Nejčastější je katexová výměna v Na+ cyklu. Tento proces se často používá pro takzvané “změkčení vody“ tedy odstranění minerálů jako jsou vápník a hořčík (tvrdost vody). Anexová výměna se pak využívá při odstraňování například dusičnanů z vody. Nejčastěji se tento typ filtrů regeneruje pomocí solankového roztoku a sůl je třeba v pravidelných intervalech doplňovat. Speciální filtry Evolve® s náplní CrystalRight™ pak umí iontovou výměnou odstraňovat v jednom kroku vápník, hořčík, železo, mangan a amonné ionty.

Ultrafiltrace:

Ultrafiltrace je pokročilá technologie, která odstraňuje mikroorganismy, koloidy a vybrané rozpuštěné látky z vody pomocí membránového procesu. Tato metoda se používá v průmyslových aplikacích, kde je potřeba vysoká čistota vody, jako je výroba léčiv, elektronika nebo výroba potravin.

Reverzní osmóza:

Reverzní osmóza je vysoce účinná metoda úpravy vody, která odstraňuje širokou škálu nečistot, včetně rozpuštěných solí, těžkých kovů a mikroorganismů. Při reverzní osmóze je voda protlačována vysokým tlakem speciální membránou, která zachycuje nečistoty a umožňuje průchod pouze čisté vodě. Tato metoda se často používá v průmyslu, v úpravnách pitných vod, v oblastech s nedostatkem přírodních zdrojů vody a přímořských oblastech, kde se využívá pro odsolování mořské vody.

Existuje mnoho různých typů úpraven vod, které se využívají v praxi pro zajištění kvalitní vody. Každá metoda má své vlastnosti a výhody a je vhodná pro různé aplikace a podmínky. Při výběru úpravny vody je důležité zvážit specifické požadavky a potřeby vašeho průmyslového odvětví. Ujistěte se, že se řídíte nejnovějšími technologiemi a předpisy, abyste dosáhli optimální úrovně úpravy vody. Pokud máte zájem o konkrétnější informace, můžete se na našem webu www.CASONE.cz podívat na další články nebo se obrátit na naše odborníky.

Sdílet: