Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
Page Title BG
Články
    Články

Recyklace šedé vody

Recyklace šedé vody Společnost Continental Barum s.r.o. Otrokovice, přední výrobce pneumatik v České republice i ve světě, nedávno zprovoznila ve svém výrobním závodě novou jednotku na recyklaci šedé vody (RŠV) CASONE s výrobní kapacitou 10 m3/den. Inovativní systém využívá vyčištěnou šedou vodu, známou také jako bílá voda, pro účely splachování WC a chlazení ve výrobě. […]

Více

Filtrace dešťové vody pro spláchnutí WC

Společnost Logport Development s.r.o., společnost budující Logport Kladno Poldi a Logport Prague West dbá na ekologickou linku svých staveb a pro projekt Logport Prague West zařadila do projektu splachování dešťovou vodou. Spolu se společností Subterra a.s. jsme na většinu objektů instalovali naše konstrukční celky SKID osazené rukávovým filtrem a UV jednotkou pro filtraci dešťové vody, […]

Více

Regulovaný odtok dešťové vody

V našem ranku není jen filtrace ale také akumulace vody a v mnoha případech i retence a regulovaný odtok vody. To zahrnuje nádrž s na míru vytvořenými vstupy a výstupy, tak aby voda tekla tam kam měla a odkud měla. Do našeho portfolia od začátku patří plastové nádrže Německého výrobce DEHOUST, které dle potřeby osazujeme a propojujeme. Toto […]

Více

Filtrace teplé vody

Obyvatelé Barrandova jistě dobře znají situaci, kdy jim z kohoutků, speciálně z teplé vody teče jednou za čas kalná voda. Tuto situaci se obyvatelé budovy s č.p. 1130 rozhodli řešit. Provedli jsme filtrační zkoušky a navrhli plně automatický filtrační systém určený pro teplou vodu SATI ROTOR HP s odsávacím systémem FlexSuction® a filtračním sítem Sandwich PES. Tato kombinace zajišťuje […]

Více

Výhody a nevýhody různých metod úpravy vody

Výhody a nevýhody různých metod úpravy vody Úprava vody je nezbytným procesem pro zajištění bezpečnosti a kvality pitné vody. Existuje několik různých metod úpravy vody, které se liší v způsobu, jakým odstraňují nečistoty a chemické látky z vody. Každá metoda má své výhody a nevýhody, které je důležité zvážit při volbě nejvhodnějšího systému úpravy vody […]

Více

Jak úprava vody pomáhá snižovat dopad vaší firmy na životní prostředí

Jak úprava vody pomáhá snižovat dopad vaší firmy na životní prostředí Úprava vody hraje klíčovou roli v ochraně životního prostředí a snižování ekologického otisku firem. Kromě tradiční úpravy pitné vody se stále více podniků zaměřuje na využití alternativních zdrojů, jako je recyklace šedé vody a využití dešťové vody. Tyto techniky přinášejí nejen ekologické výhody, ale […]

Více

Jaké jsou nejčastější problémy s vodou a jak je řešit

Jaké jsou nejčastější problémy s vodou a jak je řešit Voda je základním prvkem naší existence a přístup k čisté a kvalitní vodě je nezbytný pro naše zdraví a pohodu. Bohužel se často setkáváme s problémy spojenými se složením vody, které mohou mít negativní dopad na různé aspekty našeho života. V tomto článku se podíváme […]

Více

Přehled různých typů úpraven vod a jejich využití v praxi

Přehled různých typů úpraven vod a jejich využití v praxi   Pro zajištění kvalitní vody je důležité používat vhodné metody úpravy vody. Existuje několik různých typů úpraven vod, které se liší ve svých technologiích a aplikacích. V tomto článku si představíme přehled nejčastěji používaných typů úpraven vod a jejich využití v praxi. Sítová filtrace: Sítová filtrace […]

Více

Jak úprava vody může pomoci zvýšit výkonnost vaší výroby

Kvalitní voda je nezbytná pro efektivní provoz výrobního podniku. Úprava vody hraje klíčovou roli při zajištění optimální kvality vody pro různé výrobní procesy. V tomto článku si představíme, jak úprava vody může pomoci zvýšit výkonnost výrobního podniku a přinést několik výhod. Zajištění kvality surové vody:Úprava vody umožňuje výrobním podnikům získat kvalitní surovou vodu pro své […]

Více

Jak úprava vody a rekuperace odpadního tepla pomáhá snížit náklady na energii ve vaší firmě

Efektivní využití energie je klíčovým faktorem pro konkurenceschopnost a udržitelnost firem ve dnešní době. V tomto článku se zaměříme na technické aspekty úpravy vody a rekuperace odpadní energie a jak tyto prvky mohou pomoci snížit náklady na energii ve vaší firmě. Úprava vody a energetická efektivita: Úprava vody je nezbytná pro zajištění kvalitní vody pro […]

Více

Technické aspekty úpravy povrchové vody

Technické aspekty úpravy povrchové vody Povrchová voda, jako jsou jezera, řeky a nádrže, je cenným zdrojem vody, který je využíván pro různé průmyslové procesy a potřeby obyvatelstva. V tomto článku se zaměříme na technické aspekty úpravy povrchové vody, které hrají klíčovou roli při zlepšování její kvality a ochraně životního prostředí. Filtrace povrchové vody: Proces filtrace […]

Více