Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
Page Title BG
Recyklace šedé vody

Recyklace šedé vody

Společnost Continental Barum s.r.o. Otrokovice, přední výrobce pneumatik v České republice i ve světě, nedávno zprovoznila ve svém výrobním závodě novou jednotku na recyklaci šedé vody (RŠV) CASONE s výrobní kapacitou 10 m3/den. Inovativní systém využívá vyčištěnou šedou vodu, známou také jako bílá voda, pro účely splachování WC a chlazení ve výrobě. Tento pokrokový přístup nejenže šetří značné množství vody, ale také pomáhá snižovat ekologickou stopu společnosti.

Výrobní kapacita 10 m3 bílé vody denně dělá z této jednotky jednu z největších úpraven šedých vod instalovaných ve výrobním závodě pro potřeby chlazení a splachování v naší republice. Jednotka pro recyklaci šedé vody je navržena tak, aby zachycovala a upravovala šedou vodu ze sprch v nové budově SO 105. Voda je následně zpracovávána pomocí pokročilých filtračních a dezinfekčních technologií, které zajišťují, že před opětovným použitím splňuje všechny potřebné kvalitativní a bezpečnostní normy. Vyčištěná voda je poté čerpána ATS Grundfos s frekvenčními měniči Schneider pro potřeby splachování WC v objektu SO 105 a pro chlazení ve výrobě. Tento systém snižuje spotřebu pitné vody, čímž pomáhá šetřit tento cenný zdroj. Kromě toho také snižuje množství odpadních vod produkovaných zařízením, čímž se snižuje zátěž místních čistíren odpadních vod.

Celý systém je řízen automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy, pokročilou řídící jednotkou vyrobenou a instalovanou ve spolupráci se společností Martronix.

Pohled na jednotku na recyklaci šedé vody (RŠV) CASONE

Pohled na jednotku na recyklaci šedé vody (RŠV) CASONE

Pohled na řídící jednotku recyklace šedé vody (RŠV) CASONE – MARTRONIX

Vzorky – vstupní šedá voda a upravená bílá voda

Sdílet: