Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
Dešťová voda

Dešťová voda je cenný zdroj vody. Voda ve formě kapek je relativně čistá, ale kontaktem se střechou, svody a následně retenční/akumulační nádrží na sebe váže mnoho nečistot, které je třeba odfiltrovat.

Systémy nádrž + čerpadlo si může dovolit uživatel v rodinném domě, který si zanesené sítko případně podkapávající toaletu snadno sám vyčistí, ale v případě systémů s desítkami WC je nasnadě vodu správně filtrovat a ošetřit proti virům a bakteriím, které způsobují povlak a samozřejmě i mnohé nebezpečné nemoci. Proto je důležité odfiltrovat jemné nečistoty a zákal a vodu ošetřit pomocí UV zářiče.

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 1 m3/h do 10000 m3/h. Návrh systému dle objemu vody v okruhu a dle okamžitého průtoku cirkulace chladící či procesní vody.
Akumulace dešťové vody
Velikost plochy střechy bez omezení, návrh nádrže dle spotřeby vody a nátoku dešťové vody.
Výsledná kvalita vody
Voda zbavená nerozpuštěných částic na úroveň danou jemností filtračního síta. V kombinaci s UV jednotkou je voda hygienicky ošetřená a vhodná pro jakékoliv užitkové aplikace.
Návrh čerpadel
Pro systémy aplikace šedých vod navrhujeme ATS s frekvenčními měniči.

Dešťová voda je před nátokem do akumulační nádrže primárně filtrována nátokovým filtrem. Voda z nádrže je poté čerpána dle preferencí zákazníka či technických možností buď ponorným čerpadlem či povrchovým čerpadlem se sací schopností do úpravny dešťových vod. Úpravny dešťových vod dodáváme na konstrukci SKID jako celek s tlakovým potrubím, odpadním potrubím a elektrickým rozvaděčem.

Úpravna se skládá ze sítového filtru pro filtraci hrubých nečistot, rukávového filtru pro filtraci jemných nečistot a UV jednotky pro desinfekci dešťové vody. V případě dešťové vody ze zelených střech je navíc zařazen speciální filtr pro filtraci huminových látek.

Voda je za úpravnou čerpána přímo do spotřeby, či je z důvodu pokrytí špičkových odběrů či z důvodu technických možností filtrů, zařazena vyrovnávací nádrž upravené vody, která také slouží jako nádrž pro dopouštění záložního zdroje vody (pitná vody, voda ze studny, kombinace s recyklací šedé vody) v případě delšího sucha.

Celá úpravna s hlídáním hladin je řízena místním systémem MaR či řídící jednotkou CASONE. Čerpadla pro větší systémy doporučujeme řízená frekvenčním měničem v řazení 1+1.

Pro nové i probíhající projekty poskytujeme poradenství a detailní návrh filtračního systému dle potřeb a možností dané budovy.

Naše produkty pro UV desinfekce