Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

Recyklace šedé vody RŠV 7000ld

Bílá voda – neboli vyčištěná šedá voda, je stabilní zdroj kvalitní vody vhodný prosplachování, zálivku či pračky. Systémy pro recyklaci šedé vody CASONE využívajíbiologické čištění spolu s osvědčenými ultrafiltračními membránami.

Šedá voda se po hrubém předčištění, aeraci a ultrafiltraci mění na kvalitní bílou vodu, která je po ošetření UV výbojkou vhodná pro splachování toalet, zálivku či napájení praček.
 
Systémy pro recyklaci šedé vody CASONE jsou dodávány pouze s nejspolehlivějšími zařízeními, které garantují dlouhý a bezproblémový chod.
Recyklace šedé vody
RŠV 7000ld

Technický popis

Pro recyklaci šedé vody využíváme vodu z osobní hygieny, tedy z van, sprch a umyvadel.Tato voda natéká gravitačně či je přečerpávána do sedimentační nádrže, zde se oddělujísložky těžší a lehčí než voda. Další fází je aerace šedé vody v aerační nádrži. Dochází zde kprobublávání vody vzduchem pomocí dmychadel, tím se voda míchá a okysličuje pro
správný růst aerobních mikroorganismů, které, podobně jako v čistírně odpadních vod, čistí vodu a snižují tak zatížení ultrafiltračních membrán ve filtrační nádrži. V aerační nádrži je navíc čerpadlo cirkulace, které čerpá vodu do filtrační nádrže a kal se tak míchá aby nedocházelo k nerovnováze a ke zbytnění ve filtrační nádrži. Ultrafiltrační membrány slouží jako “sací koše“ pro čerpadla permeátu, která čerpají do akumulační nádrže vyčištěnou vodu. Bílá voda je poté čerpána do spotřeby přes UV jednotku, která slouží jako sekundární dezinfekce vody. Do akumulační nádrže je zaveden záložní zdroj vody (pitná voda, studniční voda, kombinace s dešťovou vodou) v případě odstávky systému recyklace šedé vody, tak aby nedocházelo k výpadkům dodávky bílé vody. Celý systém může být řízen místní MaR či řídící jednotkou CASONE dle požadavků zákazníka.

Technické specifikace​

Denní produkce bílé vody7 000 L
Základní data
Minimální prostorové nároky (zahrnuje příslušenství, pro návrh vyžadován
půdorys v DWG)
23 m2
Příkon systému RŠV (nezahrnuje čerpadlo a UV jednotku)1800 W
Maximální teplota v místnosti35 °C
Minimální teplota v místnosti10 °C
Váha zavodněného systému12 600 kg
Zatížení na plochu1285 kg/m2
Průtok vzduchu1400 l/min
Počet UF membrán7 ks
Materiály
NádržeHD PE
MembrányOrg. Polymer, PES
Aerační elementEPDM, PE, PP
TěsněníEPDM