Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

WS1 CK MB M

Obecné podmínky pro instalaci

Připojení vstupu a výstupu1“ (DN25)
Připojení odpadu:
(doporučujeme hadičník  s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního  potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice  z potrubí)
3/4“ (DN20), volitelně 5/8“
Napájení230V, 50Hz, transformátor: 12V
Výkon6 W (motor 12V)
IP ochranaDvojitě izolovaný transformátor
Minimální vstupní tlak200 kPa (2 bar)
Maximální vstupní tlak700 kPa (7 bar)
Možnost podtlakuNení možný
Průměrná tlaková ztráta100 kPa (1 bar)
Rozsah provozní teploty5-43 °C

 

Filtrační náplň

Typ
Štěrková podpora
Životnost

Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
šterk 3-5 mm a silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)

Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně)

Objem náplně litr 5 8 10 14 18 22 26 30
Kapacita kg CaCO3 0,22 0,36 0,45 0,63 0,81 0,99 1,16 1,34
°F x m3 22 36 45 63 81 99 116 134
°dH x m3 13 20 25 35 45 55 65 76
Spotřeba soli kg soli / kg  CaCO3 3,1 2,8 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8
kg soli / regenerace 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8

Průtok (průtokoměr – min. 1 l/min., max. 6,1 m3/h)

Objem náplně (l) 5 8 10 14 18 22 26 30
Nominální (m3/h) 0,5 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3
Maximální (peak) (m3/h) 0,6 0,9 1,2 1,5 1,7 2,0 2,4 2,7

Proplach/Regenerace:

Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 95 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max.  kapacita). 

Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.

Objem náplně (l) 5 8 10 14 18 22 26 30
Proplach (backwash) (l) 15 15 20 35 25 25 35 35
Zasolení + pomalé vypláchnutí (rinse) (l) 10 15 20 25 35 40 50 55
Druhý proplach (2nd backwash) (l) 5 5 5 10 10 15 15 15
Rychlé vypláchnutí (fast rinse) (l) 15 25 30 40 50 65 75 85
Celkem (l) 45 60 75 110 120 145 175 190
 

Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)

WS1 CK MB M rozměry
Model

Šířka B 

(cm)

Výška H 

(cm)

Hloubka D 

(cm)

Výška vstupu a  výstupu

(cm)

Maximální  zavodněná  hmotnost 

(kg)

Supermini (monobloc 5L)2353433630
Monobloc 18 – SWAN3273535070
Monobloc 18 – FNH 182570405042
Monobloc 30 – SWAN321075382130
Monobloc 35 – SWAN321185396177
Monbloc 36 – FNH 36251144096105