Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

WS1.5 CK DB M

Obecné podmínky pro instalaci

Připojení vstupu a výstupu  6/4“ (DN40)
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního  potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice  z potrubí) 3/4“ (DN20), 1“ (DN25) pro DLFC > 10 gpm (2,3 m3/h)
Napájení 230V, 50Hz, transformátor: 12V
Výkon 6 W (motor 12V)
IP ochrana Dvojitě izolovaný transformátor
Minimální vstupní tlak 200 kPa (2 bar)
Maximální vstupní tlak 700 kPa (7 bar)
Možnost podtlaku Není možný
Průměrná tlaková ztráta 100 kPa (1 bar)
Rozsah provozní teploty 5-43 °C
 

Filtrační náplň

Typ
Štěrková podpora
Životnost

Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)

Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně)

Objem náplně litr 75 100 125 150 200250 300 350 400 500
Kapacitakg CaCO34,25,678,411,21416,819,622,428
°F x m3420560700840112014001680196022402800
°dH x m3236315393472629787944110112581573
Spotřeba  soli

kg soli / kg

CaCO3

2,22,32,32,32,22,22,22,22,22,2

kg soli /

regenerace

9,41316,319,525313743,55062

 

Průtok (externí průtokoměr):

Objem náplně (l)  75  100  125  150  200  250  300  350  400  500
Nominální (m3/h) 3,4 3,9 4,4 5,3 7 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Maximální (peak) (m3/h) 4,1 4,6 5,0 6,0 8,0 10 11 11 11 11

Proplach/Regenerace:

Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 190 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max.  kapacita).

Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.

Objem náplně (l)  75  100  125  150  200  250  300  350  400  500
Proplach (backwash) (l) 130 160 160 200 230 380 570 570 910 1140
Zasolení + pomalé vypláchnutí 135 175 240 310 485 625 585 640 735 990
Druhý proplach (2nd backwash) 50 60 80 100 115 150 230 230 305 380
Rychlé vypláchnutí (fast rinse) 205 260 320 395 485 570 855 855 1140 1425
Celkem (l) 520 655 800 1005 1315 1725 2295 2295 3090 3935

Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)

WS1.5 CK DB M rozměry
Objem   náplně  (l) Hlava  H1 (cm) Nádoba  H2   (cm) Solanková  nádoba   H3 (cm) Změkčovač Ht (cm) Vstup/výstup Nádoba  Ø B1   (cm) Solanková  nádoba Ø  B2 (cm) Váha filtru  v provozu  (kg)
75 19 138 79 157 145 33 68 351
100 19 165 79 184 184 37 68 415
125 19 165 79 184 184 37 68 428
150 19 165 98 184 184 41 69 533
200 19 176 98 195 195 47 69 661
250 19 162 90 181 181 55 84 864
300 19 186 90 205 205 61 84 1042
350 19 186 110 205 205 61 86 1193
400 19 202 110 221 221 77 86 1530
500 19 202 110 221 221 77 86 1580
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné  výměny náplně!