Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

WS1.25 CK DA M

Obecné podmínky pro instalaci

Připojení vstupu a výstupu 5/4“ (DN32)
Připojení odpadu:
(doporučujeme hadičník s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního  potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice  z potrubí)
3/4“ (DN20), 1“ (DN25) pro DLFC > 10 gpm (2,3 m3/h)
Napájení230V, 50Hz, transformátor: 12V
Výkon2x 6 W (motor 12V)
IP ochranaDvojitě izolovaný transformátor
Minimální vstupní tlak200 kPa (2 bar)
Maximální vstupní tlak700 kPa (7 bar)
Možnost podtlakuNení možný
Průměrná tlaková ztráta100 kPa (1 bar)
Rozsah provozní teploty5-43 °C

 

Filtrační náplň

Typ
Štěrková podpora
Životnost

Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)

Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně): jeden filtr v chodu

Objem náplnělitr506075100125150200250

Kapacita

2x

kg CaCO32,523,024,25,678,411,214
°F x m325230242056070084011201400
°dH x m3142170236315393472629787
Spotřeba solikg soli / kg  CaCO32,52,52,22,32,32,32,22,2

kg soli /

regenerace

6,37,59,41316,319,52531

 

Průtok (průtokoměr – min. 1 l/min., max. 6,1 m3/h)

Objem náplně (l)506075100125150200250
Nominální (m3/h)3,54,14,34,34,34,34,34,3
Maximální (peak) (m3/h)3,85,05,85,85,85,85,85,8

 

Proplach/Regenerace:

Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 95 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max.  kapacita). 

Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.

Objem náplně (l)506075100125150200250
Proplach (backwash) (l)6595130160160200230380
Zasolení + pomalé vypláchnutí (rinse) (l)90110135175240310485625
Druhý proplach (2nd backwash) (l)2535506080100115150
Rychlé vypláchnutí (fast rinse) (l)125170205260320395485570
Celkem (l)305410520655800100513151725

Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)

WS1.25 CK DA M rozměry
Objem náplně (l) Hlava  H1 (cm) Nádoba  H2 (cm) Solanková   nádoba H3  (cm) Změkčovač  Ht (cm) Vstup/výstup Nádoba Ø  B1 (cm) Solanková  nádoba Ø  B2 (cm) Váha systému v provozu   (kg)
Duplex se dvěma solankovýma nádobami
2×50 19 139 86 158 142 2×26 2×48 395
2×60 19 124 86 143 127 2×31 2×48 440
2×75 19 138 79 157 141 2×34 2×68 695
2×100 19 165 79 184 165 2×37 2×68 836
2×125 19 165 79 184 165 2×37 2×68 845
2×150 19 168 98 184 168 2×41 2×69 1055
2×200 19 176 98 195 179 2×47 2×69 1311
2×250 19 162 90 181 165 2×55 2×84 1717
Duplex s jednou solankovou nádobou
2×50 19 139 79 158 142 2×26 1×68 368
2×60 19 124 79 143 127 2×31 1×68 409
2×75 19 138 98 157 141 2×34 1×69 540
2×100 19 165 98 184 165 2×37 1×69 656
2×125 19 165 90 184 168 2×37 1×84 790
2×150 19 165 90 184 168 2×41 1×84 874
2×200 19 176 113 195 179 2×47 1×103 1425
2×250 19 162 113 191 165 2×55 1×103 1583
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné výměny náplně!