Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

FILOX-AIR

Obecné podmínky pro instalaci

Velikost filtru 30 60 80 100 150 200 250
Připojení vstup/výstup (palce) WS1 – 1“
WS1.25 – 1 ¼“
WS1.5 – 1 ½“ WS2 – 2“WS2QC – 2“

Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník
s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního
potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice)

WS1-1.25
WS1.5
WS2-2QC

3/4“ (volitelně 5/8“) nebo 1“ (výjimečně pro DLFC > 10 gpm)
1“
1 ½“

Napájení
Výkon
IP ochrana
Minimální vstupní tlak
Maximální vstupní tlak
Možnost podtlaku
Průměrná tlaková ztráta
Rozsah provozní teploty

230V, 50Hz, transformátor: 12V (WS1-WS2(QC))
6 W (motor 12V), 18W (motor 24V)
Dvojitě izolovaný transformátor
200 kPa (2 bar)
600 kPa (6 bar) (bezpečný provozní tlak)
Není možný
100-150 kPa (1-1,5 bar)
5-35 °C

Filtrační náplň

Typ
Štěrková podpora
Životnost

Filox-R TM 12×40, 0,4-1,7mm, – ½ cuft (14,1 l) / pytel
šterk 3-5 mm a silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje železitost nad 4 ppm)

Průtoky a filtrační rychlosti

Filtrační rychlost (m/h) 

Velikost 

30 

60 

80 

100 

150 

200 

250

16 ≈ (3,5 – 4 ppm Fe)

20 ≈ (2,5 – 3 ppm Fe)

24 ≈ (0,5 – 2 ppm Fe) 

Průtok (m3/h)

0,8 

1,1 

1,3 

1,4 

1,7 

2,1 

1,7 

2,1 

2,6 

2,0 

2,5 

3,0 

2,4 

3,5 

4,2 

3,8 

4,7 

5,7 

4,7 

5,8 

7,0

Proplach

Velikost filtru 30 60 80 100 150 200 250
Min. průtok při proplachu (m3/h) 1,9 3,0 3,8 4,4 6,2 8,3 10
Min. odpadní potrubí (pro 1 filtr) 32 32 40 40 50 75 75
   

Spotřeba vody při proplachu

Velikost filtru 30 60 80 100 150 200 250
1. Odvzdušnění (air backwash) (l) 15 25 30 35 50 65 80
2. Proplach (backwash) (l) 255 400 505 585 815 1105 1360
3. Nasávání vzduchu (air draw) (l) 80 155 215 270 270 354 540
Celkem (l) 350 580 750 890 1135 1515 1980

Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)

Filox-AIR top mount rozměry
Velikost  filtru Typ řídící   hlavy H1 (cm)  H2 (cm)  Ht (cm)  Vstup/výstup  B1 (cm) Váha filtru v  provozu (kg)
30 WS1 19 139 158 145 26 113
WS1.25 19 139 158 145 26 113
60 WS1 19 138 157 144 34 183
WS1.25 19 138 157 144 34 183
80 WS1 19 166 185 172 37 263
WS1.25 19 166 185 172 37 263
100 WS1.25 19 167 186 173 41 309
WS1.5 19 167 186 176 41 316
150 WS1.5 19 179 198 188 47 462
200 WS1.5 19 163 182 172 56 572
WS2 22 163 185 172 56 575
WS2QC 29 163 192 180 56 576
250 WS2 22 188 210 197 61 825
WS2QC 29 188 217 205 61 826
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné výměny náplně!

Dimenze filtru s řídící hlavou z boku (SIDE mount)

Filox-AIR side mount rozměry
Velikost  filtru

Typ řídící hlavy

Hlava H1

(1) (cm)

Nádoba  

H2 (cm)

Filtr Ht

(2) (cm)

Vstup/výstup

(1)

B1 (cm)Váha filtru v  provozu (kg)
200WS2QCVýše očí176191Možnost na míru  dle požadavku56599
250WS2QC20121661848

(1) Řídící hlava se umisťuje do úrovně očí pro lepší ovládání – speciální výška dle požadavku
(2) Nutno instalovat aerační ventil na vstup filtru od velikosti 250 pro prevenci podtlaku: výška extra 15 cm
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné  výměny náplně!