Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

SATI Acquaspeed

ACQUASPEED je automatický samočistící sítový filtr vhodný pro úpravu vody s menším průtokem (< 40 m3/h). Účinné čištění filtru zajišťuje patentovaný systém, který je tvořen speciálními oplachovými štěrbinami. Podle požadavků na instalaci je možné volit mezi 2 různými konstrukčními uspořádáními: Y a L. Vnitřní síto je k dispozici s polyesterovou filtrační tkaninou (PES) vloženou do podpěrného síta z nerezové oceli AISI 316 nebo je celé z nerezové oceli AISI 316 ve dvouvrstvém provedení REPS; tato řešení nabízejí velmi široký rozsah filtrace od 400 do 55 μm. Filtry jsou dodávány s osazenými ventily řízenými jednotkou a s manometry. Acquaspeed jsou filtry vhodné do provozů s nižšími nároky jako je například automatická filtrace pro dešťové systémy, či pro automatickou filtraci vody z vrtu či průmyslovou vodu s nižším průtokem a zanesením < 100 mg/l.

Acquaspeed
Acquaspeed-desc

Filtrace

Přitékající znečištěná voda vstupuje do filtru (pole Vstup). První manometr tak ukazuje vstupní tlak. Voda je poté filtrována filtračním elementem (1). Zde se oddělí všechny suspendované látky (závisí na zvolené jemnosti síta). Filtrovaná voda poté odtéká z filtru (pole Výstup), druhý manometr tak ukazuje výstupní tlak.

Proplach

Proplach filtru je dán buď časovačem či úrovní zanesení filtru, která se promítá do tlakové ztráty mezi vstupem a výstupem. Nejčastěji se nastavuje rozdílu tlaku proplach v rozmezí 0,3-0,8 bar. V momentu proplachu píst vyjede nahoru, tím uzavře výstup a otevře se průchod vody do proplachu. Vstupní voda poté vstupuje do pístu a skrze štěrbiny pístu oplachuje filtrační síto. Znečištěná voda poté odchází z filtru do odpadního potrubí (pole Odpad).

Technické specifikace​

Velikost filtru /10A /20
Základní data
Maximální průtok (125 µm, 20 °C, NTU<1) 10 m3/h, 44 US gpm 30 m3/h, 132 US gpm
Filtrační plocha 280 cm2, 43 in2 530 cm2, 82 in2
Filtrační stupně 400 – 200 – 120 – 80 – 53 μm, REPS: 110 – 55 μm
Min pracovní tlak proplachu 2 bar (72,5 psi)
Max pracovní tlak 10 bar (145 psi)
Max pracovní teplota 60 °C (140 °F)
Proplachový cyklus
Min průtok pro proplach (dP 3 bary) 2 m3/h 2,5 m3/h
Spotřeba vody pro proplach (20 s) 5 l 7 l
Čas proplachu 8 – 10 s
Připojení odpadu 6/4“ BSPP 6/4“ BSPP
Zapnutí proplachu Tlaková ztráta (0,3-0,8), časový interval, manuální spuštění
Síto
Typy síta Sandwichové síto s polyesterovou vložkou, REPS třívrstvé nerez síto (AISI 316)
Těsnění síta NBR
Elektro připojení a motor
Napájení 230 V(ac), 50/60 Hz
Napětí řídící jednotky 12 V(dc)