Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz

WS1.25 CK DB M

Obecné podmínky pro instalaci

Připojení vstupu a výstupu  5/4“ (DN32)
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního  potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice  z potrubí) 3/4“ (DN20), 1“ (DN25) pro DLFC > 10 gpm (2,3 m3/h)
Napájení 230V, 50Hz, transformátor: 12V
Výkon 6 W (motor 12V)
IP ochrana Dvojitě izolovaný transformátor
Minimální vstupní tlak 200 kPa (2 bar)
Maximální vstupní tlak 700 kPa (7 bar)
Možnost podtlaku Není možný
Průměrná tlaková ztráta 100 kPa (1 bar)
Rozsah provozní teploty 5-43 °C

Filtrační náplň

Typ
Štěrková podpora
Životnost

Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)

Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně)

Objem náplnělitr506075100125150200250
Kapacitakg CaCO32,523,024,25,678,411,214
°F x m325230242056070084011201400
°dH x m3142170236315393472629787
Spotřeba solikg soli / kg CaCO32,52,52,22,32,32,32,22,2

kg soli / regenerace

6,37,59,41316,319,52531

Průtok (průtokoměr – min. 1 l/min., max. 6,1 m3/h)

Objem náplně (l)506075100125150200250
Nominální (m3/h)3,54,14,34,34,34,34,34,3
Maximální (peak) (m3/h)3,85,05,85,85,85,85,85,8

Proplach/Regenerace:

Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 190 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max.  kapacita).

Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.

Objem náplně (l)506075100125150200250
Proplach (backwash) (l)6595130160160200230380
Zasolení + pomalé vypláchnutí (rinse) (l)90110135175240310485625
Druhý proplach (2nd backwash) (l)2535506080100115150
Rychlé vypláchnutí (fast rinse) (l)125170205260320395485570
Celkem (l)305410520655800100513151725

 

Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)

WS1.25 CK DB M rozměry
Objem   náplně  (l) Hlava  H1 (cm) Nádoba  H2   (cm) Solanková  nádoba   H3 (cm) Změkčovač Ht (cm) Vstup/výstup Nádoba  Ø B1   (cm) Solanková  nádoba Ø  B2 (cm) Váha filtru  v provozu  (kg)
50 19 139 86 158 142 26 48 197
60 19 124 86 143 127 31 48 219
75 19 138 79 157 141 33 68 347
100 19 165 79 184 168 37 68 417
125 19 165 79 184 168 37 68 422
150 19 165 98 184 168 41 69 527
200 19 176 98 195 179 47 69 655
250 19 162 90 181 165 55 84 858
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné  výměny náplně!